ادب سبز

گروه آموزشی زبان و ادبیّات گیلان(شرح عملکرد گروه ،مقاله ،بخشنامه ها و...)

                                 به نام یگانه هستی بخش

         گزارش همایش پویه در اسفند 87 

همایش کشوری دبیر خانه ی زبان و ادبیات فارسی با عنوان همایش " پویه " در ساعت 9:30 صبح روز پنج شنبه 22/12/87 در ایلام با تلاوت روح نواز آیات قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران  آغاز شد .دقایقی چند ،چگونگی استقرار دبیرخانه در ایلام و نحوه ی شکل گیری و روند کار آن از طریق مصاحبه با چند تن از مسئولان برجسته ی استانی به صورت سی دی نمایش داده شد.

بعد از خیر مقدم به سرگروه های آموزشی استان ها و برگزیدگان فراخوان طراحی سئوالات استاندارد ،جناب آقای بارانی به اختصار در باره ی مستقر شدن دبیرخانه در ایلام و نیز در باب ادبیات و تاثیر آن در زندگی اجتماعی سخن گفتند و تاکید نمودند که ادبیات به عنوان یک حربه ی تبلیغی مثبت جهت بیان اهداف دینی و ذکر معارف شرعی کارکرد زیادی دارد و علت عدم ماندگاری برخی از آثار ادبی امروز را همسو نبودن آن ها با وحی و آموزه های دینی دانستند وبراین باورند که از ادبیات می توان برای آموزش و باروری استعدادها ی فرهنگی جامعه ی امروز استفاده کرد.

جناب آقای ابراهیمی ،مسئول دبیرخانه، گزارش کوتاهی از عملکرد دبیرخانه به شرح زیر ارائه دادند:

1-شروع کار دبیر خانه از اول مهر ماه با راه اندازی سایت ادبیات .

2-فراخوان طراحی سئوالات استاندارد از کلیه کتب زبان و ادبیات فارسی .

3-فراخوان مقاله ی بررسی "نقد ادبی " در ادبیات 2 پیش دانشگاهی رشته ی علوم انسانی .

4-تهیه ی فصل نامه ی پویه .

5- پخش زنده برنامه های دبیر خانه در تلویزیون .

 جناب آقای دکتر آصفی ،سرپرست دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی، سخنران دیگر همایش پویه بودند که محور گفته های ایشان به روز کردن اطلاعات آموزشی و استفاده ی  دبیران از روش های نوین آموزشی بود و نیز همگام شدن با نسل امروز جامعه که در سطح وسیع تری از دگرگونی های پرشتاب رایانه ای روبرو هستند .

دقایقی  از برنامه ی اجرایی همایش به شعر خوانی اختصاص داشت . آقای علی سهامی سرگروه محترم کرمانشاه چند نمونه از اشعار دلنشین خود را خواندند .بعد از اجرای سرود توسط دانش آموزان دختر دبیرستان شهید بهشتی ایلام و پذیرایی، آقای دکتر اکبری، مدیر گروه زبان و ادبیات دفتر تالیف کتب       درسی ،به موضوع اصلی همایش که تبیین و تشریح تغییر برنامه های درسی گذشته و رویکرد جدید    آموزشی بود، پرداختند .اهمّ سخنان ایشان چنین بود:

پیوستگی زبان و فرهنگ کاملا مشخص است .یکی از عناصر فرهنگ، زبان است .زبان فارسی آبشخورهای فراوان زایایی دارد که در پیوسته ی تاریخ برای همه ی جهانیان حرف ها دارد .دو آبشخور اصلی فکر ایرانیان را می توان در شعر مولانا جست و جو کرد.

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت             شیر خداو رستم دستانم آرزوست

 کم رنگ کردن هر سوی از این آبشخور به زیان ماست و دل را به پژمردگی می کشاند. همسو شدن با این دو عنصر،فرهنگ ملی و دین، بالندگی فرهنگی را به دنبال دارد .پیوند زبان و فرهنگ همراه با آموزه های باور شناختی است .لغزشگاه های عرصه ی زبان و ادبیات فارسی فراوان است .

در بحث از جهانی شدن ما در قلمرو آموزش و زبان آموزی چه باید بکنیم ؟برای سازماندهی برنامه های آینده و گذشته چه جایگاهی داریم ؟

دبیر خانه ی راهبری ادبیات باید  فراخنای زبان آموزه ها را ببیند نه آموزه های مطرح در کتاب های درسی موجود را .باید بین مطالب ابتدایی و راهنمایی و پیش دانشگاهی همسازی باشد . برنامه های آموزشی دبیرستان سر در حلقه ها و زنجیره های پیشین دارد.این امر برای قلم زمان عرصه ی نقد بایسته و شایسته است .

تحولاتی که امروزه در سازمان پژوهش درسی و نظام آموزشی مطرح است، چیست ؟

با چه رویکردی ، اهداف و اصول آموزشی در پی سامان دادن فضای ذهنی است ؟

در قلمرو آموزش و زبان آموزی و مطالعه ی پیشرفت سواد خواندن، آزمون جهانی برگزار می شود که ایران در دو آزمون گذشته 2006-2001 شرکت کرد و در سال 2001 در بین 35 کشور در ردیف سی دومین کشور بود. پرسش های آزمون پلس بر بنیان پرسش های واگرا طرح می شود. چرا از کتاب های درسی اما بی پیوند با آن است ؟در پایه ی چهارم ابتدایی در2006ایران  جهش ویژه ای داشته است .                             

  یکی از دلایل این حرکت و نتیجه ی خوب بدست آمده تغییر کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی بود که در این کتاب ها اصل بر مهارت آموزی و توجه به رویکرد واگرا بود.از نظر سطوح ارزشیابی  ماندن در سطح دانش هیچ ارزشی ندارد . در دوره ی راهنمایی نگاه کتاب های جدید در امر آموزشی به ویژه بحث های دانشی با تحلیل نگاه محتوایی همراه است . درک و فهم محتوا مهم است.

فلسفه ی دبیرخانه ی راهبری در تدوین برنامه های درسی نباید در محدوده ی زمان طولانی متوقف شود . متاسفانه در کشور ما کتاب های درسی با هجوم این دانش های نو عمر طولانی دارند .

زبان فارسی باید زبان علمی باشد که جهانیان برای کسب آن بکوشند.

برنامه ریزی دوره ی متوسطه تالیف راهنمای تدوین برنامه ها از سال 86 13شروع شد. بهره گیری از کارمایه ی  تمام دبیران کشوری در تدوین کتاب ها الزامی است . باید چاپ کتاب ها از دایره ی دفتر تالیف خارج شود . حلقه ی پیوند بین دفتر تالیف وهمکاران ادبیات  دبیرخانه ی راهبری است .

اهداف آموزش و تربیتی درس ها مطابق با نظام همکاری است نه تک محوری . انتظار می رود برای رسیدن به همگامی تشکیل کارگروه ها و وظایف آنها و تشریح و تبیین برنامه ها هفت اصل مدّ نظر قرار گیرد .

 

در ساعت پایانی همایش صبح، بیانیه ی داوران گزینش طراحی سئوالات استاندارد بر مبنای سنجش معیار های کمی و کیفی توسط دکتر علی اکبر شیری،عضو دبیرخانه ،  خوانده و به برگزیدگان فراخوان طراحی سئوالات لوح تقدیر و جایزه اهدا شد.  استان های برگزیده در فراخوان، زنجان ،خراسان ،همدان ،کرمانشاه ،قم و مازندران بودند .

 

کارگاه تخصّصی سرگروه های  آموزشی ساعت دوی عصر با صحبت های آقای دکتر اکبری  شروع شد. ایشان عنوان نمودند که آموزش فعلی محتوای کتاب های حاضر جواب گوی نیازهای امروز دانش آموزان نیست . امّا در نوع خود جریان ساز ودر بسیاری از موارد راهگشا بوده است . همسویی با دگردیسی های سیاسی و اجتماعی یکی از ضرورت ها تغییر کتب درسی است .همکاران همگام در این راه، باید شرکتی علمی و آگاهانه در این نشست ها داشته باشند .

هفت عنصر نظام ساختاری راهنمای برنامه ی درسی :

1- کارگروه تدوین نیازها و ضرورت ها و فلسفه وماهیّت .  

برای تغییر کتب درسی نیاز سنجی شود و ضرورت تغییر به صورت مستند با پژوهش های انجام شدهبا بسامد نموداری نشان از کارآمدی یا عدم کارآمدی برنامه ی پیشنهادی باشد.وفلسفه ی حضور کتب در نظام  آموزشی        جدید تبیین و تشریح شود .                                                                                                            

2-کارگروه تدوین اصول و رویکردها .

این بخش اصلی ترین جوهره ی هر برنامه ی درسی است .در تدوین برنامه از امروز به گذشته و براساس سازمان دهی محتوایی از ساده به دشوار جهت دهی شود .

3- کارگروه اهداف در سطوح نگرشی ،مهارتی و دانشی .

ادبیات باید به گونه ای تدوین شود که فراگیرنده بعد از آموزش آن بتواند از نیازهای زندگی بهرمند شود .

4-کارگروه موضوع و محتوا .

سنگین ترین مرحله و برنامه ی کلّی هفت عنصری در همین کارگروه مطرح می شود .

5-کارگروه انتخاب روش های یاددهی و یادگیری .

کارامد ترین روش توجیه و آموزش هر کتاب درسی در این بخش مشخصّ می شود .

6- کارگروه تدوین ارزشیابی .

شیوه های متفاوت ارزشیابی به صورت شفاهی یا کتبی در این مرحله ارائه می شود .

7- کارگروه گسترش برنامه های جدید و اشاعه و رشد و ترویج برنامه .

                                ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

خستگی سفر با بازدید از قلعه ی والی و پارک کوهستانی فوق العاده زیبا در عصر پنج شنبه به فراموشی سپرده شد . بعد از صرف شام جلسه ی پرسش و پاسخ و شب شعری به یاد ماندنی  در جمع صمیمانه ی سرگروه ها برگزار شد که پایان بخش همایش پویه بود .  

مسئولان و عزیزان دبیرخانه ی راهبری زبان و ادبیات فارسی مستقر در ایلام از مهمان نوازی شما بسیار سپاسگزاریم.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷ساعت 19:23  توسط دبیرخانه استانی زبان وادبیات فارسی گیلان  |